vb2k11b

Just another WordPress.com site

Tử vi 2012 – Tuổi Dần xem tử vi trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Dần: Nhâm Dần, Canh Dần, Mậu Dần, Bính Dần, Giáp Dần trong năm 2012 năm Nhâm Thìn. Xem bói coi bói xem tướng. Tử vi các tuổi, tử vi trọn đời.

1. Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn: 39tuổi (sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối lớn ).

NamMạng : Hạn ThủyDiệu thuộc Thủy cùng hành với Thủy Mệnh ( tốt xấu cùng tăng cao) : nửa tốt, nửaxấu – công việc và mưu sự hanh thông, càng đi xa càng tốt. Nhưng bất lợi chonhững ai đã có vấn đề về Tai, Thận. Kị tháng ( 4, 8).
TiểuVận : Lộc Tồn+Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái), Mã Khốc Khách, Tướng Ấn: Nghiệp Vụthăng tiến ; Tài Lộc vượng vào Đầu Xuân, nhưng cẩn thận với Tiểu Nhân ( PhụcBinh) ; sức khỏe ( Bệnh Phù ), di chuyển ( Mã+Triệt) ; Gia Đạo Tình Cảm ( Tanghội Tang lưu, Đào+ Triệt, Hồng +Tuần, Cô Qủa ) trong các tháng ( 2, 4, 8, 12) ;nhất là những Qúy Ông sinh tháng ( 8, 10), giờ sinh ( Tỵ, Mùi ) vì Thiên Hình,Không Kiếp cùng hiện diện nơi Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
PhongThủy : Quẻ Cấn có 4 hướng tốt – Tây Nam, Tây, Tây Bắc và Đông Bắc ; 4 hướng cònlại xấu, xấu nhất là hướng Đông Nam ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồi nhìn vềTây Nam,Tây, Đông bắc. Giường ngủ : đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với cáctuổi mạng Kim, Thủy, Mộc ; màu xám, đen, trắng , ngà. Kị tuổi Thân mạng Thổ ;màu vàng , nâu. Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng Sát (đem lại rủi ro, tật bệnh )nhập hướng Tây Nam( hướng tốt nhất của tuổi ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng nhập hướng Tây Bắc( hướng tốt về sức khỏe). Muốn giảm sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 PhongLinh trong phòng ngủ ở góc Tây Namcho đến hết năm 2023 của Vận 8.
Nữ Mạng : Hạn Mộc Đức thuộc Mộc sinh xuất ThủyMệnh : công danh thăng tiến, tài lộc dồi dào, gia đạo vui vẻ bình an, nhiều hỉtín.
TiểuVận : Lộc Tồn+ Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái ), Mã Khốc Khách, Tướng Ấn – thăngtiến về Nghiệp Vụ, Tài Lộc vượng về đầu Xuân ; nhưng cẩn thận mặt Tình Cảm GiaĐạo ( Đào+Kình, Hỉ +Tuần, Phục Binh +Tang Hổ), sức khỏe ( Bệnh Phù ), di chuyển( Mã ngộ
Triệt) trong các tháng ( 2, 3, 7, 12) ; nhất là những ai sinh vào tháng ( 6, 8), giờsinh ( Mão, Dậu, Tỵ, Mùi ) dễ gặp Thiên Hình, Không Kiếp ( rủi ro, thương tích,rắc rối giấy tờ, thưa kiện ) cùng hội tụ trong tiểu hạn. Nên mềm mỏng tronggiao tiếp, tránh gây gổ và tranh luận.
PhongThủy : Quẻ Đoài có 4 hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Tây ; 4 hướng còn lại xấu,xấu nhất là hướng Đông ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồi nhìn về Tây Bắc, Tây,Tây Nam.Giường ngủ : đầu Đông bắc, chân Tây Nam. Hợp với các tuổi mạnh Kim,Thủy, Mộc ; màu trắng, ngà, xám, đen. Kỵ tuổi Thân mạng Thổ ; màu vàng nâu. Nênnhớ trong Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh ) nhập gócĐông bắc ( hướng tốt về tuổi Thọ ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nêntreo 1 Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Đông bắc cho đến hết năm 2023 của Vận8.
2. Tử vi tuổi Bính Dần trong năm 2012: 27 tuổi(sinh từ 9/2/1986 đến 28/1/1987 ) Lô Trung Hỏa ( Lửa trong Lò ).
NamMạng : Hạn Mộc Đứcthuộc Mộc sinh nhập Hỏa Mệnh -rất tốt- Mộc Đức là hạn lành : công danh thăngtiến, tài lộc dồi dào, gia đạo vui vẻ, bình an, nhiều hỉ tín. Vượng nhất làtháng Chạp.
TiểuVận : Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái )+ Mã Khốc Khách tốt cho Nghiệp Vụ và TàiLộc ( Tài Lộc vượng vào đầu Hạ, nhưng dễ hao tán). Nên lưu ý Kình cư Ngọ ( Mãđầu đối kiếm)+ Đà, Tang, Quan Phủ hội tụ trong tiểu vận- Triệt nằm trong TiểuVận có thể gây trở ngại cho mưu sự và công việc đang hanh thông, nhưng nhờTriệt có thể hóa giải mọi rủi ro, nếu gặp và lợi cho những Em đang bế tắc dễgặp hanh thông để thay đổi hướng Họat Động. Tuy nhiên nên cẩn thận mọi chuyện (Sức Khỏe, Tình Cảm : Đào+Phục Binh), Di chuyển trong các tháng ( 2, 3, 5) ;nhất là những Em sinh vào tháng ( 8, 10), giờ sinh ( Tỵ, Mùi ) vì Thiên Hình,Không Kiếp cùng hội tụ nơi Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
PhongThủy : Quẻ Khôn có 4 hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam ;4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồinhìn về Đông Bắc, Tây. Giường ngủ : đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với cáctuổi mạng Mộc, Hỏa, Thổ, các màu xanh, đỏ, hồng. Kị tuổi Thân mạng Thủy và màuxám, đen. Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh) nhập hướngTây Nam( hướng tốt của tuổi ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào Tây Bắc (hướng tốt về tuổi Thọ ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 PhongLinh trong phòng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của vận 8.
Nữ Mạng : Hạn Thủy Diệu thuộc Thủy khắc nhậpHỏa Mệnh, khắc cả Can Bính ( hỏa) – độ xấu tăng nhanh- Thủy Diệu đối với Nữmạng là hạn dữ : dễ bị tai oan ; mưu sự và công việc dễ bị trở ngại ; sức khỏekém, nhất là trong các tháng kị ( 4, 8).
TiểuVận : Triệt nằm ngay tiểu hạn gây trở ngại cho mưu sự và công việc – nhưng nhờ đógiảm bớt rủi ro ( do Kình Đà, Tang, Hao)- tuy nhiên lợi cho các Em đang gặp bếtắc có nhiều cơ hội thay đổi họat động ( Tứ Linh + Mã Khốc Khách ). Dù có nhiềusao giải, nhưng gặp hạn khắc Mệnh cũng nên lưu ý mọi chuyện- đặc biệt sức khỏe,di chuyển, Tình Cảm gia đạo (Đào+Phục Binh) trong các tháng ( 2, 3, 5,  ; nhất là các Em sinh tháng ( 6, 8), giờ sinh( Mão, Dậu, Tỵ, Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận dễđem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ, vì Lộc Tồn +Triệt thêm Song Hao : nên làm việc Thiện ; đó cũng là 1 cách giải hạn.
PhongThủy : Quẻ Khảm có 4 hướng tốt : Đông Nam,Nam, Đông và Bắc ; 4 hướngcòn lại xấu, xấu nhất là hướng Tây Nam ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việcngồi nhìn về Đông Nam, Nam.Giường ngủ : đầu Bắc, chân Nam.Hợp với các tuổi mạng Mộc, Hỏa, Thổ ; các màu xanh, đỏ, hồng. Kị tuổi Thân mạngThủy và màu xám, đen. Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng Sát (đem lại rủi ro, tậtbệnh ) nhập hướng Đông Bắc ( Ngũ Qủy ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng nhậphướng Đông Nam( hướng tốt nhất của tuổi ). Để giảm sức tác hại của Ngũ
Hoàngnên treo 1 Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 củaVận 8.
3. Tử vi tuổi Mậu Dần trong năm 2012: 15 tuổi (sinh từ 28/1/1998 đến 15/2/1999 ) Thành Đầu Thổ (Đất trên thành ).
NamMạng : Hạn Vân Hớnthuộc Hỏa sinh nhập Thổ Mệnh, thêm Mậu cũng hành Thổ ( tốt xấu đều tăng nhanh).Vân Hớn tính nết ngang tàng nóng nảy , luôn luôn hung hăng với mọi người ;không lựa lời ăn nói nên dễ gây xích mích – có thể đưa đến tranh cãi, kiệnthưa, nhất là trong tháng kị ( 2, 8). Nên hòa nhã, bớt tranh luận trong giaotiếp.
TiểuVận : Tứ Linh+Mã Khốc Khách, Văn Tinh, Hỉ Thần, Tấu Thơ lợi cho việc học hànhthi cử, nhưng Kình ( tại Ngọ : Mã đầu đối Kiếm – gươm treo cổ Ngựa ) Đà, Tang,Quan Phủ dễ đem đến rủi ro, trở ngại trong các tháng ( 3, 5), nhất là những Emsinh vào các tháng ( 8, 10 ), giờ sinh ( Tỵ , Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếphội tụ thêm trong Tiểu hạn. Nên lưu ý di chuyển cả trong Thể Dục, Thể Thao,tránh nơi vật nhọn trong các tháng kị.
PhongThủy : Quẻ Khôn có 4 hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam ;4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc ( tuyệt mệnh ). Bàn học ngồi nhìn vềĐông Bắc, Tây. Giường ngủ : đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với cáctuổi mạng Hỏa, Thổ, Kim ; màu đỏ, hồng, vàng, nâu. Kị tuổi Thân mạng Mộc và cácmàu xanh. Trong Vận 8( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh ) nhậphướng Tây Nam( hướng tốt của tuổi ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng chiếu hướng Tây Bắc (hướng tốt về tuổi Thọ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 PhongLinh trong phòng ngủ ở góc Tây Namcho đến hết năm 2023 của Vận 8.
Nữ Mạng : Hạn La Hầu thuộc Mộc khắc nhập MệnhThổ, thêm Mậu cũng hành Thổ (độ xấu tăng cao ). La Hầu tuy ít ngại cho Nữ mạng,nhưng chủ về ưu sầu, tai ương, hao tán, rắc rối giấy tờ, thị phi khẩu thiệt,rủi ro và tật bệnh dễ đến bất thần, nhất là trong các tháng kị ( 1, 7).
TiểuVận : Tứ Linh, Mã Khốc Khách, Văn Tinh, Hỉ Thần, Tấu Thơ vẫn đem đến thuận lợicho việc học hành thi cử ; nhưng Kình Đà, Tang Môn, Quan Phủ + La Hầu dễ đemđến rủi ro, trở ngại trong các tháng kị ( 1, 3, 5, 7) kể cả sức khỏe và dichuyển ; nhất là đối với những Em sinh tháng ( 6, 8), giờ sinh ( Mão, Dậu, Tỵ,Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp hội tụ thêm trong tiểu hạn. Nên bớt di chuyển,lưu ý vật nhọn, tránh nhẩy cao, trượt băng. Nên tham dự các công tác ThiệnNguyện hay làm nhiều việc Thiện ( Song Hao)- đó cũng là 1 trong những cách giảihạn La Hầu của Cổ Nhân.
PhongThủy : Quẻ Tốn có 4 hướng tốt : Bắc, Đông, Namvà Đông Nam; 4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Đông Bắc ( tuyệt mệnh). Bàn học ngồinhìn về Bắc, Nam. Giường ngủ : đầu Bắc, chân Nam.Hợp với các tuổi mạng Hỏa, Thổ, Kim ; màu đỏ, hồng, vàng, nâu. Kị tuổi Thânmạng Mộc và các màu xanh. Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tậtbệnh ) nhập hướng Đông Bắc ( hướng xấu nhất cuả tuổi ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012Ngũ Hoàng nhập góc Đông Nam( hướng tốt của tuổi ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng, nên treo 1 PhongLinh trong phòng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
4. Tử vi tuổi Mậu Dần: 75 tuổi ( sinh từ 31/1/1938 đến 18/2/1939 )Thành Đầu Thổ ( Đất trên thành ).
NamMạng : Hạn ThủyDiệu thuộc Thủy khắc xuất Thổ Mệnh – tốt nhiều hơn xấu đối với Nammạng : việc làm và mưu sự hanh thông ; càng đi xa càng có lợi. Tuy nhiên khônglợi cho những ai đã có vấn đề về tai, thận. Tháng kị ( 4, 8).
TiểuVận : Kình Dương cư Ngọ tại tiểu vận ( Mã đầu đối Kiếm = gươm treo cổ Ngựa rấtđộc đối với các tuổi Bính, Mậu) cộng thêm Đà, Tang, Quan Phủ ; nếu sinh tháng (8, 10 ), giờ ( Tỵ, Mùi) lại thêm Thiên Hình, Không Kiếp ( dễ có rủi ro, tậtbệnh). Dù Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái)+Mã Khốc Khách, Hỉ Thần có đem đến hanhthông cho mưu sự và công
việcvà hóa giải bớt rủi ro ; cũng nên cẩn thận trong các tháng ( 2, 3, 5,  về sức khỏe, di chuyển, Tình cảm gia đạo (Đà, Tang, Đào + Phục Binh ) ; nhất là các Qúy Ông đã có vấn đề về sức khỏe (Tiêu Hóa, Thận ). Tài Lộc vượng vào đầu Hạ. Nên làm nhiều việc Thiện ( Song Hao)- đó cũng là 1 trong cách giải hạn của Cổ Nhân.
PhongThủy : Quẻ Cấn có 4 hướng tốt : Tây Nam,Tây, Tây Bắc và Đông Bắc ; 4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Đông Nam (tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồi nhìn về Đông Bắc, Tây. Giường ngủ : đầu Tây Nam,chân Đông Bắc. Hợp với các tuổi mạng Hỏa, Thổ, Kim ; màu đỏ, hồng, vàng, nâu.Kị tuổi Thân mạng Mộc và các màu xanh. Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh )nhập hướng Tây Nam( hướng tốt nhất của tuổi ) ; Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào TâyBắc ( hướng tốt về sức khoẻ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng, nên treo 1Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
Nữ Mạng : Hạn Mộc Đức thuộc Mộc khắc nhập ThổMệnh ( tốt xấu cùng giảm). Mộc Đức là hạn lành : công danh thăng tiến, tài lộcdồi dào ; gia đạo vui vẻ bình yên. Vượng nhất là tháng Chạp.
TiểuVận : Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái), Mã Khốc Khách, Hỉ Thần, Tấu Thơ, Văn Tinhlợi cho công việc và mưu sự trong lãnh vực Văn Học Nghệ Thuật. Tuy nhiên KìnhĐà, Tang, Quan Phủ, Song Hao hiện diện cũng dễ đem đến trở ngại, phiền muộn,rủi ro di chuyển ( Phượng Mã +Tuần ), Tình Cảm Gia Đạo ( Hồng+Triệt, Cô Qủa, Hỉ+ Phục Binh ) trong các tháng ( 2, 3,5, ; nhất là những Qúy Bà sinh vào tháng ( 6, 8), giờ sinh ( Mão, Dậu, Tỵ,Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận dễ đem đến rủi ro vàtật bệnh bất ngờ !. Tài Lộc vượng vào đầu Hạ. Làm nhiều việc Thiện ( Song Hao)cũng là 1 cách bớt rủi ro, phiền muộn lại được tăng cao uy tín và dành Phúc Đứccho Con Cháu sau này.
PhongThủy : Quẻ Đoài có 4 hướng tốt : Tây Bắc, Đông Bắc, Tây Nam và Tây ; 4 hướng còn lại xấu,xấu nhất là hướng Đông ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồi nhìn về Tây Bắc, Tây Nam,Tây. Giường ngủ : đầu Đông Bắc, chân Tây Nam. Hợp với các tuổi mạng Hỏa,Thổ, Kim ; màu đỏ, hồng, vàng, nâu. Kị tuổi Thân mạng Mộc và các màu xanh.Trong Vận 8 ( 2004 -2023 ) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh ) nhập góc ĐôngBắc ( hướng tốt về tuổi Thọ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng, nên treo 1Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
4. Tử vi tuổi Canh Dần trong năm 2012: 63 tuổi (sinh từ 17/2/1950 đến 5/2/1951) Tòng Bá Mộc ( Gỗ Cây Tùng ).
NamMạng : Hạn Mộc Đứcthuộc Mộc khắc xuất Mộc Mệnh ( tốt tăng xấu giảm ). Mộc Đức là hạn lành : côngdanh thăng tiến ; tài lộc dồi dào ; gia đạo vui vẻ bình an. Vượng nhất là thángchạp.
TiểuVận : Tuần +Triệt tuy có làm trở ngại cho công việc và mưu sự nhưng nhờ đó giảmnhẹ rủi ro, nếu gặp. Hơn nữa thuận lợi cho những ai đang bế tắc sẽ gặp nhiềumay mắn ( Lộc Mã giao trì+Tứ Linh). Tài Lộc vượng vào đầu Thu. Tuy nhiên nêncẩn thận tiểu nhân ( Phục Binh), săn sóc sức khỏe ( Bệnh Phù), tình cảm gia đạo( Tang hội Tang lưu, Hỉ + Triệt, Hồng + Cô Qủa ) trong các tháng ( 3, 5,  ; nhất là Quý Ông sinh vào tháng ( 8, 10 ),giờ sinh ( Tỵ, Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vận dễ đemđến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
PhongThủy : Quẻ Khôn có 4 hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam ;4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồinhìn về Đông Bắc, Tây. Giường ngủ : đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với cáctuổi mạng Thủy, Mộc, Hỏa ; màu xám, đen, xanh. Kị tuổi Thân mạng Kim và màutrắng, ngà. Trong Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lại rủi ro, tật bệnh )nhập góc Tây Nam( hướng tốt của tuổi). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng chiếu vào Tây Bắc (hướng tốt về tuổi Thọ ). Để giảm bớt sức tác hại
củaNgũ Hoàng, nên treo 1 Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
Nữ Mạng : Hạn Thủy Diệu thuộc Thủy sinh nhậpcho Mộc Mệnh ( tốt xấu đều tăng nhanh ). Thủy Diệu không lợi cho Nữ mạng : dễbị tai oan, công việc và mưu sự dễ trở ngại, nhất là trong tháng kị ( 4, 8).
TiểuVận :Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái ), Lộc Mã giao trì, Khôi Việt lợi cho sựthăng tiến về Nghiệp Vụ. Tuy nhiên Phục Binh hiện diện+ Hạn Thủy Diệu : nên đềphòng tiểu nhân ; lưu ý sức khỏe ( Bệnh Phù ) ; tình cảm gia đạo ( Tang hộiTang Lưu, Hỉ + Triệt, Hồng + Cô Qủa ) trong các tháng kị ( 3, 4, 6,  ; nhất là Qúy Bà sinh vào tháng ( 6, 8), giờsinh ( Mão, Dậu, Tỵ, Mùi ) vì Thìên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ trong Tiểu Vậndễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !. Tài Lộc vượng vào đầu Thu.
PhongThủy : Quẻ Khảm có 4 hướng tốt : Đông Nam,Nam, Đông và Bắc ; 4 hướngcòn lại xấu, xấu nhất là hướng Tây Nam ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việcngồi nhìn về Đông Nam,Bắc, Đông. Giường ngủ : đầu Nam,chân Bắc. Hợp với các tuổi mạng Thủy, Mộc, Hỏa ; màu xám, đen, xanh. Kị tuổiThân mạng Kim và màu trắng, ngà. Trong Vận 8 ( 2004 -2023) Ngũ Hoàng (đem lạirủi ro, tật bệnh ) nhập góc Đông Bắc ( Ngũ Qủy ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012 NgũHoàng chiếu góc Đông Nam( hướng tốt nhất của tuổi ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng, nên treo 1Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Đông Bắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
5. Tử vi tuổi Nhâm Dần trong năm 2012: 51 tuổi (sinh từ 5/2/1962 đến 24/1/1963) Kim Bạc Kim ( Vàng Bạch Kim ).
NamMạng : Hạn Vân Hớnthuộc Hỏa khắc nhập Kim Mệnh (độ xấu tăng nhanh ). Vân Hớn tính nết ngang tàngnóng nảy, hung hăng với mọi ngườị dễ gây thù chuốc oán – nặng có thể đưa đếnthưa kiện- dễ có kẻ thù, nhất là trong tháng kị ( 4, 8).
TiểuVận : Dù được Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái )+Mã Khốc Khách lợi cho sự thăngtiến Nghiệp Vụ ; nhưng Tuần tại tiểu vận thêm Kình Đà Tang ( hội Tang lưu),Quan Phủ, nên dễ có trở ngại và rủi ro bất thần trong các tháng kị ( 4, 8, 9,11). Cần nhiều lưu ý đến sức khoẻ , di chuyển ; mặt Tình Cảm Gia Đạo ( TangKhốc, Đào + Triệt, Hồng + Cô Qủa) ; nhất là Qúy Ông lại sinh trong các tháng (8, 10), giờ sinh ( Tỵ, Mùi) có Thiên Hình, Không Kiếp hội tụ thêm trong TiểuVận+Vân Hớn- thực đáng ngại !
TàiLộc vượng vào đầu Đông. Nên hòa nhã trong giao tiếp ; tránh tranh luận và nổinóng – dù là thân hay sơ.
PhongThủy : Quẻ Khôn có 4 hướng tốt : Đông Bắc, Tây Bắc, Tây và Tây Nam ;4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Bắc ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việc ngồinhìn về Đông Bắc, Tây, Tây Bắc. Giường ngủ : đầu Tây Nam, chân Đông Bắc. Hợp với các tuổimạng Thổ, Kim, Thủy ; màu vàng, nâu, trắng, ngà. Kị tuổi Thân mạng Hỏa và màuđỏ, hồng. Ngũ Hoàng Sát (đem lại rủi ro, tật bệnh ) trong Vận 8 ( 2004 -2023)chiếu vào hướng Tây Nam( hướng tốt của tuổi ). Niên Vận Nhâm Thìn 2012, Ngũ Hoàng Sát chiếu vào TâyBắc ( hướng tốt về tuổi Thọ). Để giảm bớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1Phong Linh trong phòng ngủ ở góc Tây Nam cho đến hết năm 2023 của Vận 8.
Nữ Mạng : Hạn La Hầu thuộc Mộc khắc xuất KimMệnh ( không đáng ngạị lại thêm La Hầu ít độc cho Nữ mạng) tuy là Sao chủ về ưusầu tai ương, rầy rà quan sự, hao tài, thị phi ; rủi ro và tật bệnh dễ đến bấtthần trong các tháng kị ( 1, 7 ).
TiểuVận : Tứ Linh ( Long Phượng Hổ Cái) ngộ Triệt, lưu Thái Tuế ngộTuần ; Mã KhốcKhách, Hỉ Thần, Tấu Thơ , tuy lợi cho Lãnh Vực Văn Học Nghệ Thuật nhưng dể cótrở ngại lúc thông lúc tắc. Lại thêm Kình Đà, Tang, Quan Phủ nên thận trọng sứckhỏe ( Bệnh Phù) và di chuyển ( Mã ngộ Tang Hao), kể cả mặt Tình Cảm, Gia Đạo (Đào + Triệt, Hồng Hỉ + Phục Binh, Cô Qủa ) ; nhất là Qúy Bà sinh vào tháng ( 6,8), giờ ( Mão, Dậu, Tỵ, Mùi) vì Thiên Hình, Không Kiếp cùng hội tụ thêm vàoTiểu Vận dễ đem đến rủi ro và tật bệnh bất ngờ !.
Nămxung tháng hạn nên lưu ý mọi chuyện trong các tháng kị ( 1, 7, 9, 11). Tài Lộcvượng vào đầu Đông. Nên nhớ làm nhiều việc Thiện ( Song Hao) hay tham dự cáchoạt động Thiện Nguyện cũng là 1 cách giải hạn La Hầu của Cổ Nhân.
PhongThủy : Quẻ Tốn có 4 hướng tốt : Bắc, Đông, Namvà Đông Nam; 4 hướng còn lại xấu, xấu nhất là hướng Đông Bắc ( tuyệt mệnh ). Bàn làm việcngồi nhìn về Bắc, Đông và Nam.Giường ngủ : đầu Nam,chân Bắc. Hợp với các tuổi mạng Thổ, Kim, Thủy ; màu vàng, nâu, trắng, ngà. Kịtuổi Thân mạng Hỏa và màu đỏ, hồng. Trong Vận 8 ( 2004 – 2023) Ngũ Hoàng (đemlại rủi ro, tật bệnh ) nhập hướng Đông Bắc ( hướng xấu nhất của tuổi). Niên VậnNhâm Thìn 2012 Ngũ Hoàng nhập góc Đông Nam ( hướng tốt của tuổi). Để giảmbớt sức tác hại của Ngũ Hoàng nên treo 1 Phong Linh trong phòng ngủ ở góc ĐôngBắc cho đến hết năm 2023 của Vận 8.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on January 18, 2012 by in tuvi.
%d bloggers like this: