vb2k11b

Just another WordPress.com site

BẢNG TRA CỨU MỆNH VÀ MÀU SẮC ĐÁ QUÝ TƯƠNG ỨNG THEO CUNG PHI

Dùng Đá quý hpMnh theo Cung Phi mang li sckho, hnh phúc, an khang, thnh vượng.Đáquý h tr vic hoán ci s phn,to s hanh thông rt tuytvi.

Màu sccác mnh theo Ngũ hành:


Mnh
Tương sinh (1)
Hoà hp (2)
Chế khc (3)
B khc (k)
KIM
Vàng, Nâu đt
Trng, Xám, Ghi
Xanh lc
Đ, Hng, Tím
MỘC
Đen, Xanhnước
Xanh lc
Vàng, Nâu đt
Trng, Xám, Ghi
THUỶ
Trng, Xám, Ghi
Đen, Xanhnước
Đ, Hng, Tím
Vàng, Nâu đt
HOẢ
Xanh lc
Đ, Hng, Tím
Trng, Xám, Ghi
Đen, Xanhnước
THỔ
Đ, Hng, Tím
Vàng, Nâu đt
Đen, Xanhnước
Xanh lc
Quan đim v Cung Sinh và Cung Phi:
Đã t lâu,người ta c đemSinh mnh camình ra đ tìm màu sc cho hpngũ hành tương sinh, tương khc. Kết qu là rt nhiu người không được hanh thông như mong mun, dn đến h mt nim tin vào quy lut.
Thc ra,mun gii bàitoán cuc đi đó,h đã đưa d liu saingay t ban đu,nên điu đương nhiên xy ra,là kết qu bàitoán s sai!
Khi nmtrong bng M, tach có hình hài, tc là phnCON mà thôi.
Ch khiCha Tri, M Đt cho phép, mt chân linh được đuthai vào th xác y, ta micó phn HN.(Con người = CON + NGƯỜI).
Như vy tacó hai loi Mnh chính là: Sinh Mnh và Cung Mnh. (Còn các phn khác, tôi không đ cp đến đây)
Sinh mnhtính lúc ta ra đi, thường đ xemT vi, tướngpháp. Nhưng ta ch được sinhra có mt lntrong đi. Và ra điri, thì dù Sinh mnh như nhau, nhưng Trai thì 7 vía, Gái li 9 vía cơ. Cha m khácnhau, v chng khácnhau, con cái khác nhau, hướngnhà khác nhau, đa lýkhác nhau…, khiến choMnh mi người có biếng, thay đi,gi là CUNG PHI, tc là s pháttrin.
Ta được ChaTri cho Sinh Mnh.
Ta được M Đt baobc, yêu thương bi Bát Quái. y là Cung Sngca chúng ta.
Đem Sinh Mnh,làm d liu đ gii bàitoán Cung Mnh, là đã sai ngay t đu ri. Cho nên kết thúc, đáp s sai là lđương nhiên.
Đôi khi, cũng có người đt hiu qu, vì vô tình mà rơi vào người có MnhSinh và Mnh Sng trùng nhau. Ví d: N sinhnăm 1992: Sinh mnh làKiếm Phong Kim, Cung Mnh là Đoài, hướng chính Tây, hành Kim, màu trng. Vy là c 2 th Mnh đu làKIM, nên tuy có nhmsinh mnh, nhưng vn đt hiu qu, vì Cung mnhcũng là Kim.
Nhưng đó ch là s ít, còn điđa s vn b lm ln!
Ti saovy?
Cung phi bát trchchính thc rtquan trng trong thut Phong Thu,s dng rt đa dng như: cưới g. đnh phương hướng,tu to nhà ca,bếp núc, mm cho đúng Cát Phước, Hung ha…
T lâu,Cung phi không đượcchân truyn, nên người ta dùng lmCung sinh mi sai lm và mt dn s tintưởng.
Chính vì vy, đ tr li đúng vtrí t nhiên vncó ca nó, ta hãy dùng Cung Phi đ tính màu schp mnhkhi đi mua đá quý.
Cách tra tìm Cung Phi theo Bát trch tam nguyên:
*Cn phi có 3 dliu sau đây:
1- Phi biết tui Tahoc tui Tây(Năm sinh) ca người cn xem.
2- H là Nam hay N.
3- Có sn Bng Bát trchtam nguyên.
*Cn phi có 3 dliu sau đây:
1- Phi biết tui Tahoc tui Tây(Năm sinh) ca người cn xem.
2- H là Nam hay N.
3- Có sn Bng Bát trchtam nguyên.
Bng Bát trch tam nguyên tra mnh theo Cung Phi :
NAM
NĂM SINH
N
Số
Cung
Mnh
Hướng
Hướng
Mnh
Cung
S
7
Đoài
Kim
Tây
1921
1948
1975
2002
Đông Bc
Th
Cn
8
6
Càn
Kim
Tây Bc
1922
1949
1976
2003
Nam
Ho
Ly
9
5
Khôn
Th
Tây Nam
1923
1950
1977
2004
Bc
Th
Khm
1
4
Tn
Mc
Đông Nam
1924
1951
1978
2005
Tây Nam
Th
Khôn
2
3
Chn
Mc
Đông
1925
1952
1979
2006
Đông
Mc
Chn
3
2
Khôn
Th
Tây Nam
1926
1953
1980
2007
Đông Nam
Mc
Tn
4
1
Khm
Thu
Bc
1927
1954
1981
2008
Đông Bc
Th
Cn
5
9
Ly
Ho
Nam
1928
1955
1982
2009
Tây Bc
Kim
Càn
6
8
Cn
Th
Đông Bc
1929
1956
1983
2010
Tây
Kim
Đoài
7
7
Đoài
Kim
Tây
1930
1957
1984
2011
Đông Bc
Th
Cn
8
6
Càn
Kim
Tây Bc
1931
1958
1985
2012
Nam
Ho
Ly
9
5
Khôn
Th
Tây Nam
1932
1959
1986
2013
Bc
Thu
Khm
1
4
Tn
Mc
Đông Nam
1933
1960
1987
2014
Tây Nam
Th
Khôn
2
3
Chn
Mc
Đông
1934
1961
1988
2015
Đông
Mc
Chn
3
2
Khôn
Th
Tây Nam
1935
1962
1989
2016
Đông Nam
Mc
Tn
4
1
Khm
Thu
Bc
1936
1963
1990
2017
Đông Bc
Th
Cn
5
9
Ly
Ho
Nam
1937
1964
1991
2018
Tây Bc
Kim
Càn
6
8
Cn
Th
Đông Bc
1938
1965
1992
2019
Tây
Kim
Đoài
7
7
Đoài
Kim
Tây
1939
1966
1993
2020
Đông Bc
Th
Cn
8
6
Càn
Kim
Tây Bc
1940
1967
1994
2021
Nam
Ho
Ly
9
5
Khôn
Th
Tây Nam
1941
1968
1995
2022
Bc
Thu
Khm
1
4
Tn
Mc
Đông Nam
1942
1969
1996
2023
Tây Nam
Th
Khôn
2
3
Chn
Mc
Đông
1943
1970
1997
2024
Đông
Mc
Chn
3
2
Khôn
Th
Tây Nam
1944
1971
1998
2025
Đông Nam
Mc
Tn
4
1
Khm
Thu
Bc
1945
1972
1999
2026
Đông Bc
Th
Cn
5
9
Ly
Ho
Nam
1946
1973
2000
2027
Tây Bc
Kim
Càn
6
8
Cn
Th
Đông Bc
1947
1974
2001
2028
Tây
Kim
Đoài
7
*Ví d:
Nam sinhnăm 1960:
– Tra ct 1,ta thy năm 1960.
– Ct 2thy Tui âmlch là Canh Tý.
– Vì là Namnên Cung Phi ct 3 là Tn.
– Din gii: Anh ta có cung Phi là TN, hướngĐông nam, hành Mc.
– Kết lun: + Màu chính Mnh ca anhta là Xanh lá cây cahành Mc.
+ Màu mà mnh Mc ca anhta chế khc được là Nâu đt,vàng thuc hành Th.
+ Nhưng màu quan trng nht, sinh ra Mnh anh ylà màu Nước: Đen, Xanh da tri, Xanh nước bin đólà được Tương sinh: Thu sinhMc.
Như vy,anh y hãy chnviên đá tectit màu đen, hay viên Aquamarin màu xanh nước bin, hoc viên Topaz xanh da tri: rt cóli v sc kho, hnh phúc, an khang, thăng tiến và thnhvượng.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Information

This entry was posted on February 2, 2012 by in tuvi.
%d bloggers like this: